Skip to main content
Viktvagvisaren

Forskolin

”Viktminskning och andra positiva hälsoeffekter”

Forskolin
brand-logo
vetenskaplighet
b8.png
styrka
b6.png
Utan-bieffekter
b8.png
 
1-10-combine
brand-logo
vetenskaplighet
b8.png
styrka
b6.png
Utan-bieffekter
b8.png
 
1-10-combine

Forskolin är ett bantningsmedel som blivit mycket populärt under 2017. Det har i kliniska tester visat sig ge 5,2 kilos viktminskning på 12 veckor.

Letar du efter en bra produkt med forskolin så rekommenderar vi Core Forskolin från Svenskt Kosttillskott, här är en direktlänk till deras butik.

Forskolin (Coleus forskohlii) är en ört från Asien som under lång tid använts inom indisk traditionell medicin, Ayurveda, och blev populär när den välkände amerikanske TV-doktorn ”Doctor Oz” i sitt program beskrev den som den den nya mirakelkuren.

Det cirkulerar många överdrivna påståenden om Forskolin på nätet, men det som faktiskt är sant är att Forskolin ökar mängden av signalsubstansen cAMP i kroppen. Högre cAMP-nivåre har i två kliniska studier visat sig leda till en minskning av magfettet med upp till 9,7%, ett minskat midjemåttet och höftmått samt att kroppen frigör upp til 9 gånger mer fettsyror.

I dessa studier gick försökspersonerna ner 5,2 kg på 12 veckor, jämfört med 2,2 kg för kontrollgruppen.

Frågor och svar om Forskolin

Hur fungerar Forskolin?

Forskolin är en asiatisk ört som använts länge inom indisk traditionell medicin. Örten finns som inneblomma i Sverige och har vackra lila blad med grön kant. Forskolin gör att det bildas mer av signalsubstans-budbäraren cAMP (cycliskt adenosinmonofosfat), vilket signalerar till cellerna att frigöra fettsyror som sedan bränns som energi.

cAMP påverkar kroppens funktioner på många sätt, och en ökning hävdas ha flera positiva effekter:

  • Viktminskning (en av få effekter som har vissa belägg i forskningen)
  • Bättre minne, koncentrationsförmåga och intelligens
  • Förbättring av hälsotillståndet för patienter med astma och allergier
  • Bättre hjärtfunktion
  • Ökade nivåer av testosteron hos män

Ökade nivåer cAMP har i två kliniska studier visat sig minska magfettet med upp till 9,7%, minska midjemått och höftmått, och öka frigörelsen av fettsyror mer än 9 gånger.

I studierna gick försökspersonerna ner 5,2 kg på 12 veckor, jämfört med 2,2 kg för kontrollgruppen.

Fungerar Forskolin? Vad säger vetenskapen?

Ja, flera studier visar att Forskolin ger viktminskning.

I studier har man sett att forskolin ökar nivåerna av cAMP vilket leder till en ökad energiomsättning. cAMP är en budbärare åt flera signalsubstanser och hormoner.

En ökad nivå av cAMP signalerar åt kroppen att frigöra fettsyror från fettcellerna, som kroppen sedan kan förbränna. Inga studier har dock gjorts på exakt sambandet mellan forskolin och viktminskning.

Det har däremot gjorts tre vetenskapliga studier på ämnet sinetrol, som ökar cAMP-nivåerna på liknande sätt som forskolin.

Första studien hade två grupper med 10 överviktiga i varje, som åt sinetrol och placebo. Sinetrolgruppen minskade sitt kroppsfett med 5,53% efter 4 veckor och 15,6% efter 12 veckor. De hade efter 12 veckor gått ner i snitt 5,2 kg.

Den andra studien visade -1,56% i midjemått, -4,71% i höftmått och -9,73% kroppsfett efter 12 veckor samt en anti-inflammatorisk effekt. Inga biverkningar upptäcktes.

Den tredje studien gav -7,4 cm midjemått och -5,6 cm i höftmått, -9,7% magfett och -3,4 kg på 12 veckor. Man övervakade även njurarnas funktion, muskelinflammation, oxidativ stress och metaboliska parametrar och såg bara positiv påverkan.

Vad har Forskolin för biverkningar?

Forskolin har inte visat sig ha några större biverkningasr.

Dock så har vissa studier visat på att Forskolin har en blodförtunnande och blodtryckssänkande effekt, vilket man bör tänka på om man redan har lågt blodtryck eller exempelvis ska bli opererad.

Var kan jag köpa Forskolin?

Letar du efter en bra produkt med forskolin så rekommenderar vi Core Forskolin från Svenskt Kosttillskott, här är en direktlänk till deras butik.

Saknar du en fråga? Hör av dig!


Passar dig som:
  • Vetenskapligt bevisad viktminskning
  • Allmänt bra för kroppens funktioner
Produkter med Forskolin
Populära bantningspiller:
Mest lästa

Bantningspiller som fungerar


Filosofier


Dieter


Bantningspiller


Bantningspiller A-G


Bantningspiller H-Z


Detoxkurer


Bantningsmedel


Måltidsersättningar


Viktklubbar


Fördjupning


Viktvägvisaren

Populära artiklar