Skip to main content
Viktvagvisaren

Sibutramin

”Förbjudet bantnings-läkemedel”

Sibutramin
brand-logo
vetenskaplighet
b10.png
styrka
b6.png
Utan-bieffekter
b0.png
 
1-10-combine
brand-logo
vetenskaplighet
b10.png
styrka
b6.png
Utan-bieffekter
b0.png
 
1-10-combine

Vi rekommenderar inte Sibutramin eftersom det är olagligt och farligt. Vill du går ner i vikt rekommenderar vi istället ett hederligt, fettförbrännande bantningspiller som till exempel Lepigen Superstrong, Bodyfat Burner Night och Burn X10. Eller läs vår artikel ”Vilket bantningspiller är bäst?”.

Sibutramin är en läkemedelssubstans mot övervikt, som såldes 1999-2010 under läkemedelsnamnet Reductil. Efter larmrapporter om stroke, hjärtinfarkt och dödsfall drogs det 2010 tillbaka och förbjöds i de flesta länder i världen, eftersom den relativt lilla viktnedgången inte vägde upp riskerna. Idag säljs sibutramin olagligt i flera bantningsmedel på internet. Det vanligaste varunamnet för Sibutramin är Reductil, men det säljs även i Sverige som Slimex, Meridia och under andra namn olagligt.

Här hittar du vanliga frågor och svar om Sibutramin.

Frågor och svar om Sibutramin

Sibutramin (Sibutramine) utvecklades ursprungligen som ett antidepressivt läkemedel. Det fungerade sisådär, men istället kände folk sig mätta och gick ner i vikt. Därför lanserades det som läkemedel mot övervikt 1998. Sibutramin ökar mängden av signalsubstanserna serotonin och noradrenalin i nervsystemet, vilket får hjärnan att tro att den är mätt och nöjd. Därmed minskar hungern och aptiten.

2010 beslutade EU att dra tillbaka läkemedelstillståndet för sibutramin, efter rapporter att sibutramin ökar risken för allvarliga kardiovaskulära händelser såsom hjärtinfarkt och stroke hos patienter med riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom. Eftersom sibutramin bara ger cirka 2-5 kg viktminskning på ett år vägde inte nyttan upp den ökade risken för sjukdom.

År 2012 fick en 18-årig flicka i Dublin åka in akut på sjukhus och operera bort delar av tjocktarmen efter att ha ätit sibutramin hon beställt på internet. Läs artikeln här.

Det fullständiga namnet för sibutramin är Sibutramine hydrochloride monohydrate.

Som läkemedel såldes sibutramin i EU med följande namn: Afibon, Ectiva, Lindaxa, Meissa, Meridia, Minimacin, Minimectil, Obesan, Reductil, Raductil, Reduxade, Sibutral, Sibutrex, Sibutril, Siluton, Sitran, Zelium och Zelixa.

Bantningspiller med sibutramin som säljs olagligt på internet idag (som jag känner till, det finns säkert fler), är: Slimex, Sibu Slim, Super Slim, Sibutramin Teva, Sibutramin Sandoz, Meridia, Generisk Reductil och Sibutril.

Nja. Viktnedgången ligger på 2-5 kg på ett år, vilket inte är så mycket jämfört med riskerna.

Sibutramin skrevs ut till överviktiga och obesa patienter i Sverige mellan 1999 och 2010 under läkemedelsnamnet Reductil. Studier på Reductil har visat på en viktförlust på cirka 5 kg efter 6-12 månader, jämfört med placebo. Fyra-fem gånger så många gick ner 10% av sin vikt efter ett år med Reductil än med placebo.

En enorm studie på 10,742 överviktiga visade att under 6 veckor gick försökspersonerna ner i median 2.2 kg, minskade 2.0 cm i midjan, fick 3,0 mmHg sänkt systoliskt blodtryck, fick 1,0 mmHg sänkt diastoliskt blodtryck, och ökade pulsen med 1.5 slag i minuten.

Sibutramin har kopplats samman med enstaka dödsfall och incidenter, av vilka några kan ha andra orsaker. Samtidigt ökar risken för stroke och hjärtattack något, från att var 10% till 11,7%. Risken är kanske inte så jättestor jämfört med andra läkemedel, men anledningen att sibutramin förbjöds var att nyttan inte uppvägde den ökade risken – viktnedgången är rätt liten.

Redan år 2002 skickades en ansökan till FDA i USA att dra tillbaka läkemedelstillståndet för sibutramin. I den ansökan står det att det under åren 1998-2001 rapporterats in 397 allvarliga biverkningar förknippade med sibutramin till FDA, varav 152 patienter blev inlagda på sjukhus och 29 dog, 19 av dem i hjärtattack. Dessutom hade 143 patienter fått arytmi (ojämn hjärtrytm).

Sibutramin förbjöds i Italien 2002 efter att två användare dött i hjärt- och kärlsjukdomar. I Storbritannien och Frankrike hade det då varit 103 rapporter om allvarliga biverkningar samt två dödsfall i Storbritannien förknippade med sibutramin.

2005 gjordes en studie som kallas SCOUT på 10,742 överviktiga personer med hög risk för hjärt- och kärlsjukdom. Den studien kom fram till att 6 veckors behandling med sibutramin tillsammans med en viktminskningsplan verkar vara effektiv, tolerabel och säker.

En studie 2009 visade att patienter som äter sibutramin har en högre grad av kardiovaskulära incidenter (stroke, hjärtattack, hjärtstillestånd); 11,4% jämfört med 10% för placebo. Det är denna studie som gjorde att sibutramin slutligen drogs tillbaka inom EU.

2012 kom en fortsättning av SCOUT-studien som visade att även 5 år senare var det ingen ökad risk för kardiovaskulär sjukdom hos sibutramin-gruppen. Visst fick de en generell ökning av risken genom sibutraminet, men viktnedgången gjorde att den allmänna risken som kommer med övervikt sänktes, så det blev en nettominskning av risken.

De vanligaste biverkningarna är höjt blodtryck, muntorrhet, ökad aptit (!), illamående, förändrat smaksinne, dålig mage, förstoppning, sömnsvårigheter, yrsel, sömnighet, mensvärk, hudvärk och ledont.

Mindre vanliga biverkningar är: stroke, hjärtinfarkt, arytmi, hjärtklappning, ökad puls, diarré, kräkningar, stickningar, ångest, svettning, hemorrojder, vallningar, mensvärk, impotens, krampanfall, minskning av antalet blodplättar och akut njursjukdom.

Följande personer bör vara mycket försiktiga med sibutramin: de med otillräckligt kontrollerat högt blodtryck, hjärt- eller kärlproblem eller risk för sådana, epilepsi, ryckningar eller spasmer, depression, blödarsjuka, de som äter blodförtunnande medel eller har sömnapné.

Följande personer bör aldrig ta sibutramin: de under 18 eller över 65 år, överviktiga vars övervikt orsakas av sjukdom, nedsatt leverfunktion, nedsatt njurfunktion, högt blodtryck, historia av hjärt- eller kärlsjukdom, hjärtklappning eller arytmi, starr, sköldkörtelproblem, förstorad prostata, psykiatrisk sjukdom, tourettes syndrom, anorexi, bulimi, missbruk av droger eller alkohol, de som äter antidepressiva medel eller sömnpiller, gravida, ammande samt laktosintoleranta.

Det finns många läkemedel som ej får kombineras med sibutramin. Om du äter receptbelagd medicin, rådgör med din doktor innan du börjar äta sibutramin.

Vi rekommenderar inte Sibutramin eftersom det är olagligt och farligt. Vill du går ner i vikt rekommenderar vi istället ett hederligt, fettförbrännande bantningspiller som till exempel Lepigen Superstrong, Bodyfat Burner Night och Burn X10. Eller läs vår artikel ”Vilket bantningspiller är bäst?”.

Om du äter Sibutramin, var försiktig och kontrollera puls och blodtryck ofta. Vid första tecken på att något inte är som det ska, sluta äta sibutramin och uppsök en läkare.

Det finns många läkemedel som ej får kombineras med sibutramin. Om du äter receptbelagd medicin, rådgör med din doktor innan du börjar äta sibutramin.

Några sibutramin-piller som säljs innehåller dubbelt eller trippelt så mycket sibutramin som när det såldes som läkemedel, vilket kan öka risken för biverkningar. Reductil innehöll 15 mg sibutramin.

Eftersom sibutramin är olagligt kan det beslagtas i tullen eller påkalla polisens uppmärksamhet.

Vi rekommenderar inte Sibutramin eftersom det är olagligt och farligt. Vill du går ner i vikt rekommenderar vi istället ett hederligt, fettförbrännande bantningspiller som till exempel Lepigen Superstrong, Bodyfat Burner Night och Burn X10. Eller läs vår artikel ”Vilket bantningspiller är bäst?”.

Sibutramin säljs främst i bantningspillren Slimex, Generisk Reductil, Meridia och Sibutril. Alla dessa är olagliga.

Det finns en ny Slimex-variant med namnet Slimex 15, där de har bytt ut sibutramin mot andra ingredienser. Därmed är Slimex 15 lagligt. Men blanda inte ihop ”Slimex 15” med ”Slimex 15 mg”, då den senare fortfarande innehåller sibutramin.

Saknar du en fråga? Hör av dig!

Passar dig som:
  • Nyttan väger inte upp riskerna!
Köp i stället:
Mest lästa

Bantningspiller som fungerar


Filosofier


Dieter


Bantningspiller


Bantningspiller A-G


Bantningspiller H-Z


Detoxkurer


Bantningsmedel


Måltidsersättningar


Viktklubbar


Fördjupning


Viktvägvisaren

Populära artiklar