Skip to main content
Viktvagvisaren

Bodyfat Burner Night

"Bränn kalorier när du sover"

Bodyfat Burner Night
godkand
vetenskaplighet
b9.png
styrka
b8.png
Utan-bieffekter
b8.png
Foretagets-rykte
b9.png
Villkor-garantier
b8.png
 
1-10-combine
godkand
vetenskaplighet
b9.png
styrka
b8.png
Utan-bieffekter
b8.png
Foretagets-rykte
b9.png
Villkor-garantier
b8.png
 
1-10-combine

Bodyfat Burner Night är ett populärt bantningspiller som kombinerar några av markadens effektivaste ingredienser i ett piller. Klicka här för att beställa Bodyfat Burner Night.


Bodyfat Burner Night erbjuder en unik kombination av effektiva ingredienser som man tidigare behövde köpa var för sig: Garcinia Cambogia, Afrikansk Mango, extrakt från Gröna Kaffebönor och Hallonketoner. Alla dessa har visat sig fungera i kliniska tester.

Frågor och svar om Bodyfat Burner Night

De huvudsakliga ingredienserna i Bodyfat Burner Night fungerar bevisligen var och en för sig; de både ökar kroppens fettförbränning i vila utan att störa sömnen, minskar kroppets upptag av kolhydrater, hämmar fettcellernas tillväxt och ökar kroppens produktion av ”smalhormonet” Adiponcetin.

Nedan följer en lista på de viktigaste ingredienserna i Bodyfat Burner Night, uppdelade på effekt:

Anripa fettet

 • Både Hallonketoner och Afrikansk Mango ökar utsöndingen av hormotet ”Adiponcetin”, vilket gör det svårare för kroppen att lagra fett.
 • Afrikansk Mango har även visat sig hämma fettcellernas tillväxt.

Angripa kolhydraterna

 • Både Garcina Cambogia och Gröna Kaffebönor hämnar på olika sätt kroppens nedbrytning av kolhydrater, vilket leder till att de går rakt igenom kroppen i stället för att lagras.

Minska hungern

 • Garcinia Cambogia ser till att de kolhydrater man får i sig lagras som glykogen i musklerna, vilket signalerar till kroppen att den är mätt.
 • Övriga ingredienser i Bodyfat Burner Night ska enligt tillverkaren se till att sömnen blir bättre, men det har vi inte sett några vetenskapliga belägg för.
 • Här kan du läsa mer om de olika ingredienserna:
  Afrikansk Mango
  Gröna Kaffebönor
  Garcinia Cambogia

  Ja. Protein.se är ett populärt svenskt företag med säte i Malmö. Vi har aldrig hört något negativt om dem.

  Bodyfat Burner Night säljs styckvis utan abonnemang, vilket är bra. Vi på Viktvägvisaren rekommenderar att köpa bantningspiller styckvis, eftersom abonnemang ökar risken att det blir dyrare än man tänkt.

  Klicka här för att beställa Bodyfat Burner Night.

  Ja. Ingredienserna i Bodyfat Burner Night har visat sig öka fettförbränningen, minska fettcellernas tillväxt, minska hungern och minska kroppens upptag av kolhydrater. Det är vetenskapligt bevisat för huvudingredienserna var för sig.
  Afrikansk Mango

  det har gjorts flera studier på Afrikansk Mango som visar att det ger rejäl viktnedgång samt förbättrar kolesterolet och blodvärden. Det är fröna som undersöks i studierna, inga studier har gjorts på fruktköttet. Det aktiva ämnet i fröna kallas IGOB131.

  • En studie som pågick i 10 veckor med 102 överviktiga deltagare visade att de som fick Afrikansk Mango-frön gick ner 12.7 kg i genomsnitt, medan placebogruppen bara gick ner 0.5 kg. Deltagarna ändrade inte sin kost eller sina motionsvanor under studien, utan levde som vanligt. Deltagarna tappade 13% av sin kroppsvikt och midjemåttet minskade med 16%. Läs hela studien här.

   I den studien såg man även att totala kolesterolet minskade med 5% och det dåliga LDL-kolesterolet minskade hela 22%.

   Adiponectin är ett antiinflammatoriskt protein som minskar risken för fetma, typ 2 diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. Enligt studien ökade mängden Adiponectin i kroppen med 20%.

   Denna studie visade också att Afrikansk Mango minskar nivåerna av Leptin i kroppen. Leptin är ett hormon som spelar en roll i hunger- och mättnadsmekanismerna. Det är oklart hur minskade nivåer av Leptin påverkar kroppen, eftersom mekanismerna är väldigt komplexa, men generellt sett har överviktiga högre leptinnivåer än normalviktiga.

   Deltagarna fick 300 mg IGOB131 per dag. De flesta svenska Afrikansk Mango-tillskotten innehåller 400 mg per dag.

  • I en annan studie tog man 40 personer och lät dem äta lågfettkost med 1800 kcal/dag samtidigt som de fick 350 mg Afrikansk Mango-frön. Afrikansk Mango-gruppen gick ner 5.3% i kroppsvikt på fyra veckor, jämfört med 1.3% för placebogruppen. De fick också bättre blodvärden och sänkta blodfetter. Vad gäller kolesterolet så sänktes totalkolesterolet och det dåliga LDL-kolesterolet samtidigt som det goda HDL-kolesterolet ökade. Afrikansk Mango-gruppen fick även sänkt systoliskt blodtryck, men det kan vara på grund av viktminskningen och inte på grund av Afrikansk Mango. Läs hela studien här.
  • En studie på möss visade att när de fick Afrikansk Mango hämmades fettcellernas utveckling samtidigt som fettcellerna ökade sin produktion av Adiponectin.

  Gröna Kaffebönor
  En studie av American Chemical Society visade att överviktiga försökspersoner går ner cirka 10% av sin kroppsvikt på 22 veckor med gröna kaffebönor. Två timmar efter måltid var blodsockret 31% lägre i gruppen som ätit extrakt av gröna kaffebönor, jämfört med placebogruppen. Läs mer om studien här.

  2012 gjordes en dubbelblindstudie på 16 överviktiga män och kvinnor med extrakt av gröna kaffebönor, kallat ”CGA”. Sex veckor i taget fick de 700 mg CGA eller 1050 mg CGA, med placebo några veckor emellan. Därmed blev de sin egen kontrollgrupp. De fick inga råd om diet eller motion. Deltagarna tappade i snitt 7,7 kg – vissa gick ner 3 kg, andra gick ner 12 kg. I snitt gick de ner 10,5% i kroppsvikt och 16% i kroppsfett. Deltagarna gick ner lite mer i vikt av den högre dosen CGA, men skillnaden var inte signifikant i jämförelse med placebo.

  Ph.D Erling Thom, en doktor i klinisk farmakologi, har gjort fyra studier på klorogensyra med följande resultat:

  • Den första studien var öppen (d.v.s. inte dubbelblind) och visade att blodsockret sänktes 10-20% av extrakt av gröna kaffebönor. Försökspersonerna gick ner i snitt 1,5 kg på 6 veckor. Ingen diet eller träning ändrades.
  • Den andra studien var dubbelblind och försökspersonerna fick följa en diet samtidigt som de åt klorogensyra. På 60 dagar gick klorogensyra-gruppen ner i snitt 5,0 kg jämfört med 2,4 kg i kontrollgruppen.
  • Den tredje studien lät försökspersonerna fasta 8 timmar, sedan dricka antingen ett glas vatten med socker, ett glas snabbkaffe med klorogensyra och socker, ett glas snabbkaffe med socker, eller ett glas koffeinfritt snabbkaffe. Blodsockret mättes varje kvart. Resultaten var att sockervattnet, kaffet och koffeinfria kaffet gav liknande resultat på blodsockerkurvan medan klorogensyran gav en blodsockerkurva som var 10% lägre än de andras.
  • Den fjärde studien var öppen och gav 50 måttligt överviktiga (BMI mellan 25 och 30) CoffeeSLENDER, ett snabbkaffe med klorogensyra. De drack 3 portioner och fick inga råd om diet eller motion. Försökspersonerna gick ner i snitt 5,4 kg på 3 månader. Eftersom det var en öppen studie, kan det förekomma placeboeffekt.

  En japansk studie på människor med högt blodtryck visade att extrakt av gröna kaffebönor sänkte blodtrycket något. Den studien undersökte inte ifall det gav viktminskning.

  Garcinia Cambogia
  Garcinia Cambogia och dess aktiva ingrediens HCA ger både viktnedgång och andra positiva effekter såsom ökning av nöjdhets-hormonet serotonin och bättre blodvärden. Men HCA fungerar tydligen bara i tillräckligt höga doser. En studie på 1500 mg HCA/dag visade ingen effekt alls, medan en studie på 2800 mg HCA/dag gav fantastiska resultat med både viktnedgång, hungerdämpning och förbättring av blodvärden jämfört med placebogruppen.

  2800 mg HCA/dag i 8 veckor gav enligt den studien följande resultat:

  • -4,5 kg mot placebogruppens -1,6 kg
  • +45% serotoninnivå, mot placebogruppens +11%
  • -4% matintag, mot placebogruppens +3%
  • -37% serumleptin, mot placebogruppens +0,3% (serumleptin är kopplat till genen för fetma)
  • Betydlig förbättring av kolesterolvärden och blodfetter

  Detta säger de vetenskapliga studierna:

  • En metastudie (som sammanfattar resultaten av andra studier) visar att HCA ökar serotoninnivåerna, minskar aptiten, ökar fettnedbrytningen, förbättrar nivåerna av blodfetter och leder till viktnedgång.
  • En 12-veckors studie på 89 lätt överviktiga kvinnor som fick 1200 mg HCA per dag samt instruktioner att bara äta 1200 kcal/dag, gav som resultat att HCA-gruppen gick ner 3,7 kg mot för placebogruppens 2,4 kg. HCA-gruppen upplevde inte minskad hunger.
  • I en dubbelblindstudie fick 135 testpersoner 1500 mg HCA per dag eller placebo, samtidigt som de fick instruktioner att äta en kost med mycket fibrer och få kalorier. Båda grupperna gick ner 3-4 kg i vikt men det var ingen statistiskt signifikant skillnad mellan HCA-gruppen och placebogruppen. Slutsatsen är att 1500 mg HCA är för lite för att ge en effekt, i alla fall i samband med bantning.
  • En dubbelblindstudie på 42 bukfeta testpersoner som fick HCA eller placebo i 12 veckor, visade att HCA minskade mängden bukfett jämfört med placebo. Ingen större skillnad i BMI eller vikt observerades dock.
  • En djurstudie på feta möss visar att möss som får HCA äter mindre, väger mindre och minskar inflammationer, oxidativ stress och insulinresistens.
  • I en studie med 82 frivilliga fick testpersonerna 2800 mg HCA per dag, samt instruktioner att äta 2 000 kcal/dag samt gå 30 minuter, 5 gånger i veckan. Efter 8 veckor hade HCA-gruppen gått ner 5% av sin kroppsvikt (4,5 kg) mot referensgruppens 1,9% (1,6 kg). Dessutom fick HCA-gruppen betydligt bättre kolesterolnivåer och högre serotonin-nivåer (en ökning på 49% mot referensgruppens 11%). HCA – gruppen fick dessutom minskad aptit och lämnade kvar 4% av maten på tallriken, medan placebogruppen ökade sitt matintag med 3%. Intressant är att HCA-gruppen fick sänkta nivåer serum leptin, vilket är en biomarkör för den gen som ger fetma (-37% mot för kontrollgruppens +0,3%)
  Faktum är att den inte har mycket gemensamt – Bodyfat Burner har helt andra ingredienser och effekter.
  Afrikansk Mango
  Afrikanks Mango har inte visat sig ha några större biverkningar.

  Garcinia Cambogia
  De som tar statiner (kolesterolsänkande läkemedel) bör använda Garcinia Cambogia med försiktighet eftersom det kan öka risken för negativa bieffekter av statinerna. De med Alzheimers eller annan demenssjukdom bör inte ta Garcinia Cambogia eftersom demensen kan förvärras.

  Medicineras du för diabetes, rådgör med en läkare innan du tar Garcinia Cambogia eftersom det kan påverka blodsockret.

  Eftersom Garcinia Cambogias verkan till stor del kommer från kolhydraterna, genom att de lagras som muskelglykogen istället för fett, är det nog inte optimalt att kombinera med strikt lågkolhydratkost såsom LCHF eller Atkins. Finns det inga kolhydrater att påverka, är det troligt att Garcinia Cambogia inte har särskilt stor effekt.

  Gröna Kaffebönor
  Gröna kaffebönor sänker blodsockerpåslaget efter en måltid. Ifall du tar medicin för diabetes, kommer du behöva att justera medicindosen. Rådgör med din läkare.

  Gröna kaffebönors aktiva ingrediens klorogensyra har visat sig sänka blodtrycket något hos människor och råttor med högt blodtryck. Därför bör man nog undvika extrakt av gröna kaffebönor om man har lågt blodtryck.

  Klorogensyra är en antioxidant. Antioxidanter är bra för kroppen inom ett antal områden.

  Kaffe minskar risken för leversjukdomar och gallsten, troligtvis på grund av klorogensyran i kaffet.

  Rapporterade biverkningar av extrakt av gröna kaffebönor är huvudvärk, illamående magproblem och sänkt blodtryck.

  Gröna kaffebönor kan interagera med vissa mediciner. Ät inte gröna kaffebönor ifall du samtidigt medicineras för hjärtproblem, benskörhet, lungsjukdom, klimakteriebesvär, depression, schizofreni eller äter stimulantia eller blodförtunnande medel.

  Ammande och gravida samt de under 16 år och med BMI under 18 bör aldrig ta viktminskningstillskott.

  Tillverkaren säger även att pillret ej ska användas tillsammans med SSRI-preparat, vilket är en form av anti-depressiva.

  Nej, hela tanken med pillret är att du ska bränna fett medans du sover.
  Nej, du kan äta som du brukar.
  Du angriper både fettet, kolhydraterna och hungern i en och samma tablett; tidigare behövde du köpa de olika pillren separat.
  En nackdel kan vara att du inte får i dig höga halter av de olika ämnerna, så effekten kan bli mindre än om du äter ett piller med större mängder.
  Bodyfat Burner Night tillhör den grupp bantningspiller som ökar fettförbränningen.


  Det finns dock åtta olika grupper av bantningspiller:

  Piller som ökar kroppens fettförbränning

  Piller som minskar hungern

  Piller som hämmar fettcellernas tillväxt

  Piller som blockerar fettet i maten

  Piller som blockerar kolhydraterna i maten

  Piller som sänker GI-värdet

  Piller som ökar energinivåerna och orken i träningen

  Piller som omvandlar fett till muskler

  Just nu finns kombinationserbjudandet Viktminskning Intensiv med 7 produkter; 2 burkar med fettförbrännaren Burn X10, 4 burkar av måltidsersättningen Diet Shake och en burk Omega-3. Klicka här för att komma till erbjudandet.

  Vilket ska man då välja? Läs vår guide till att hitta det bantningspiller som passar just dig bäst här!

  Du beställer ett paket från Protein.se.
  Tillverkaren rekommenderar att ta 3 kapslar innan läggdags, och att inte överskrida 6 kapslar per dag.

  Kontrollera dock alltid doseringen mot vad som står på burken innan du börjar, utifall något ändrats sen jag skrev detta.

  När det kommer till kritan så handlar det om att du ändrar dina vanor så att du inte vår upp i vikt igen.

  Ja, Bodyfat Burner Night är vegansk – kapseln är av typen HPMC.

   
  Verkar inte detta piller vara något för dig? Titta runt på sajten så kanske du hittar något som passar dig bättre, lycka till!
   
  Saknar du en fråga? Hör av dig!

  Passar dig som:
  • Vill öka din fettförbränning
  • Vill gå ner i vikt utan träning
  Köp Bodyfat Burner Night här:
  Populära bantningspiller:
  Mest lästa

  Bantningspiller som fungerar


  Filosofier


  Dieter


  Bantningspiller


  Bantningspiller A-G


  Bantningspiller H-Z


  Detoxkurer


  Bantningsmedel


  Måltidsersättningar


  Viktklubbar


  Fördjupning


  Viktvägvisaren

  Populära artiklar