Skip to main content
Viktvagvisaren

Helsingörspiller

”Ökar fettförbränningen och ämnesomsättningen”

Helsingörspiller
brand-logo
vetenskaplighet
b8.png
styrka
b9.png
Utan-bieffekter
b5.png
Foretagets-rykte
b5.png
Villkor-garantier
b8.png
 
1-10-combine
brand-logo
vetenskaplighet
b8.png
styrka
b9.png
Utan-bieffekter
b5.png
Foretagets-rykte
b5.png
Villkor-garantier
b8.png
 
1-10-combine

Helsingörspiller verkar inte längre säljas i Sverige. Testa i stället en annan produkt med samma funktion, såsom Lepigen Superstrong eller Core Synephrine.

Helsingörspiller är ett bantningspiller som blev känt på 80-talet, då det såldes i Danmark och innehöll efedrin och koffein. När efedrin förbjöds ersättes ingredienserna med synefrin, wakame, chilipeppar, ginseng och piperine.

Läs även om andra piller med samma ingredienser:
Lepigen Superstrong eller Core Synephrine, som innehåller Synefrin
Better You Fitness Kapslar, med Wakame som långsiktigt ökar ämnesomsättningen

Frågor och svar om Helsingörspiller

Helsingörspillers ingredienser ökar kroppens fettförbränning och ämnesomsättning samt ökar välmåendet och ger energi.

Wakame ökar kroppens värmeproduktion, vilket kräver energi och ökar kaloriförbrukningen. Wakame är ett av få ämnen där effekten är bevisad, kraftig och långsiktig – den håller i sig även efter man slutat äta ämnet. I en rysk studie ökade wakame ämnesomsättningen med imponerande 18-24%.

Synefrin är släkt med adrenalin och efedrin. Synefrin aktiverar det sympatiska nervsystemet. Ämnesomsättningen ökar, hungerkänslorna dämpas, kroppens fettförbränning ökar, man blir pigg, får energi och prestationsförmågan höjs. Det gör att man går ner i vikt.

Synefrin blev ett väldigt populärt bantningspiller i USA efter att dess farliga kusin efedrin förbjöds 2005. De har liknande effekt, men synefrin har betydligt färre och lindrigare biverkningar. Efedrin har kallats för ”amfetamin light” och är nu läkemedelsklassat. Många ser Synefrin som ett lagligt alternativ till efedrin och ephedra.

Livsmedelsverket har varnat för att höga mängder av synefrin i bantnings- och sportprodukter kan ge negativa biverkningar på hjärta och kärl, speciellt i kombination med koffein. De har en gräns på 40 mg/dag för säkert användande av synefrin. Helsingörspiller har anpassat sig och innehåller numera 40 mg synefrin per dag. Du kan läsa mer om synefrin på www.synefrin.se.

Cayenneppepar innehåller capsaicin som på kort sikt har förmågan att öka kroppstemperaturen och energiförbrukningen samt på lång sikt kan hämma kroppen från att lagra fett.

Panax Ginseng ger energi, ökar välmåendet i allmänhet och ökar koncentrationsförmågan.

Piperine, det irriterande ämnet i svartpeppar, underlättar för kroppen att ta upp näringsämnen, mediciner och de övriga ingredienserna i Helsingörspiller. Bland annat Ginseng tas upp bättre i kombination med svartpeppar.

Ja, betraktar man varje ingrediens för sig så har alla vetenskapligt bevisad effekt. För synefrin finns det flera studier som visar på viktnedgång och att kaloriförbrukningen i kroppen ökar signifikant. Wakame ökar ämnesomsättningen 18-24% och gav i en studie 6,6 kg viktnedgång på fyra månader. Det är väl känt att chili ökar kroppens värmeproduktion, att svartpeppar underlättar för kroppen att ta upp näringsämnen och att ginseng har positiv effekt på kroppen.
Wakame
Wakame är ett av de få ämnen där effekten är bevisad och kraftig. Wakame ökar kroppens ämnesomsättning, genom att få fettet att alstra värme. Den funktionen finns annars bara hos spädbarn och djur som går i vinterdvala. I en rysk studie på 150 feta kvinnor lät man dem äta 1,800 kcal per dag samt Wakame eller placebo. De som åt Wakame gick ner i snitt 6,6 kg på 16 veckor, medan de som åt placebo gick ner 1,3 kg. Kvinnorna som åt Wakame fick också sänkt blodtryck, leverfetter och triglycerider samt ökade sin metabolism med 18-24% beroende på dos. Läs gärna mer om de vetenskapliga studierna på Wakame på vår ämnessida om Wakame.

Synefrin
I höga koncentrationer (kring 160 mg/dag) är det bevisat att synefrin ökar ämnesomsättningen signifikant och ger viktminskning. Läkemedelsverket begränsar synefrinmängden i kosttillskott till 40 mg/dag på grund av risken för biverkningar, och jag har tyvärr inte hittat några studier på just den mängden. Läs gärna mer om de vetenskapliga studierna på synefrin på vår ämnessida om synefrin.

Cayennepeppar
Cayennepepparns brännande ämne heter capsaicin.

 • Enligt en studie gjorde kroppen av med 23% mer energi efter en capsaicin-rik måltid. Testpersonerna åt dessutom betydligt mindre till huvudrätt när förrätten varit chilistark.
 • En annan studie visade att efter en capsaicin-rik måltid åt testpersonerna 10-16% färre kalorier i två hela dagar, utan skillnad i mättnadskänsla. Testpersonerna åt 10% färre kalorier om capsaicinet gavs i kapslar dvs smaklöst, 16% om man åt det naturligt, vilket bevisar att den brännande känslan på tungan bidrar till effekten.
 • En tredje studie visade på 6.6% viktnedgång när testpersonerna åt capsaicin.

Piperine
Piperine, det irriterande ämnet i svartpeppar, underlättar för kroppen att ta upp näringsämnen, mediciner och övriga ingredienser i Helsingörspiller.

Ginseng
Ginseng har en lång tradition som medicinalört inom österländska kulturer, framför allt handlar det om en uppiggande effekt, minskad stress, förbättrat minne och koncentrationsförmåga samt starkare immunförsvar. Det är ont om studier som bevisar detta, dels p.g.a. motsatta resultat i olika studier, dels för att studierna har gjorts på olika typer av ginseng och ginseng med olika kvalitet vilket försvårar jämförelsen.

Helsingörspiller verkar inte längre säljas i Sverige. Testa i stället en annan produkt med samma funktion, såsom Lepigen Superstrong, Bodyfat Burner Night och Burn X10.
Nej, synefrin är lagligt samt ofarligt i Helsingörspillers dos.

Läkemedelsverkets gräns för läkemedelsklassning är 160 mg synefrin per dag. Länge så innehöll bantningspiller just under 160 mg synefrin. Sedan började livsmedelsverket varna för att höga mängder av synefrin kan ge negativa biverkningar på hjärta och kärl, speciellt i kombination med koffein, som förstärker synefrinets effekter och biverkningar. Därför förbjöds kombinationen av synefrin och koffein av läkemedelsverket.

Livsmedelsverket gjorde sedan en utredning av vilken nivå synefrin som kan betraktas som säker, och kom fram till 40 mg/dag. Helsingörspiller har anpassat sig och innehåller numera 40 mg synefrin.

 • I doser på 300 mg per dag används synefrin som medicin mot akut lågt blodtryck.
 • I doser på 160 mg per dag, och speciellt i kombination med koffeinpiller, finns det en lång lista över möjliga biverkningar: höjt blodtryck, hjärt- och kärlpåverkan, hjärtklappning, ökad hjärtrytm, kärlkramp, hjärnblödning, huvudvärk, sömnproblem, oro i kroppen, rastlöshet, svettningar, psykiska biverkningar såsom ångest.
 • I doser på 40 mg per dag, som Helsingörspiller har, är synefrin säkert enligt livsmedelsverket. Det är oklart vilka av biverkningarna för 160 mg som fortfarande kan vara kännbara vid denna lägre dos.
 • Du kan läsa mer om synefrin på www.synefrin.se.

Det är väldigt sällsynt med biverkningar men eventuella biverkningar kan vara: överaktiv, hjärtklappning, muntorrhet, darrande händer och yrsel.

Helsingörspiller är uppiggande, därför bör man inte äta Helsingörspiller alltför sent på kvällen för att undvika sömnproblem.

Ginseng bör inte kombineras med MAO-hämmare (ett antidepressivt läkemedel), centralstimulerande medel eller blodförtunnande medicin. Försiktighet rekommenderas vid högt blodtryck. Gravida och ammande bör inte äta ginseng.

Tillverkaren säger att om du står under någon form av medicinering skall du alltid rådfråga din läkare om kombinationen med din medicin och Synefrin. En del psykofarmaka, cortisonpreparat och annan hormonbehandling kan ge viktökning och en sådan viktökning är olämplig att ta med bantningstabletter. Helsingörspiller får inte tas om man har någon form av hjärtsjukdom, onormalt högt blodtryck, förhöjd obehandlad ämnesomsättning, förstorad prostata, eller om man tar ett antidepressionsmedel eller andra mediciner som innehåller MAO-hämmare. Man kan då få starkt förhöjt blodtryck, muskelkramper med hög feber m.m. Gravida och ammande kvinnor ska förstås inte heller banta eller äta Helsingörspiller.

Eftersom synefrin är prestationshöjande är det många som använder det för att få extra ork och energi på träningen. Du behöver inte träna för att gå ner i vikt med Helsingörspiller, men eftersom det ger en extra energikick rekommenderas det att du passar på att träna, vilket är positivt för hälsan och snabbar upp viktminskningen.

Elitidrottare behöver kolla upp reglerna för sin sport – en del idrottsförbund klassar synefrin som doping.

Nej, du kan äta precis som vanligt.

Tillverkaren rekommenderar att man dricker minst 2 liter vatten per dag samt utnyttjar överskottsenergin man får till att motionera. Helsingörspiller kan minska hungern, så ät inte av ren vana utan lyssna på din kropp.

 • Ökad prestationsförmåga och pigghet, vilket är bra t.ex. vid träning och nattarbete.
 • Ökad ämnesomsättning och fettförbränning.
 • Vetenskapligt bevisad effekt – det fungerar.
Nackdelen med ett viktminskningspreparat som Helsingörspiller är just att det är en genväg till en slankare kropp. Du lär dig inte att äta sunt och röra på dig, och missar därför de andra positiva ”bieffekterna” av en sundare livsstil.
Synefrin är bland de kraftigaste och effektivaste bantningsmedel som säljs i Sverige idag, och ingår bland annat i Lepigen Superstrong eller Core Synephrine.
Det finns dock åtta olika grupper av bantningspiller:

Piller som ökar kroppens fettförbränning

Piller som minskar hungern

Piller som hämmar fettcellernas tillväxt

Piller som blockerar fettet i maten

Piller som blockerar kolhydraterna i maten

Piller som sänker GI-värdet

Piller som ökar energinivåerna och orken i träningen

Piller som omvandlar fett till muskler

Just nu finns kombinationserbjudandet Viktminskning Intensiv med 7 produkter; 2 burkar med fettförbrännaren Burn X10, 4 burkar av måltidsersättningen Diet Shake och en burk Omega-3. Klicka här för att komma till erbjudandet.

Vilket ska man då välja? Läs vår guide till att hitta det bantningspiller som passar just dig bäst här!

Helsingörspiller verkar inte längre säljas i Sverige. Testa i stället en annan produkt med samma funktion, såsom Lepigen Superstrong, Bodyfat Burner Night och Burn X10.
Givetvis behöver en person på 70 kg mindre mängd än en person som väger 120 kg. Alla är olika känsliga så var och en får pröva sig fram till rätt mängd Helsingörspiller. Vi är också olika känsliga så var och en får prova sig fram till rätt mängd.

Normal dosering är en kapsel tre gånger per dag, en timme innan måltid. Om du inte tycker att du får någon effekt så kan du öka dosen men ta inte mer än max 4 kapslar per dygn.

Vill man fortsätta mer än 30 dagar så gör man uppehåll i en vecka och upprepar sedan kuren. En burk Helsingörspiller innehåller 90 kapslar vilket är en normal månadskur.

Helsingörspiller ökar fettförbränningen. Du kan kombinera det med ett bantningspiller som minskar hungern och sötsuget, såsom Diet Fiber.

Följer du en sund diet och tränar kommer du att gå ner i vikt fortare än om du enbart äter Helsingörspiller. När det kommer till kritan så handlar det om att du ändrar dina vanor så att du inte vår upp i vikt igen.

Det beror på hur strikt du är. Innehållet i Helsingörspiller är vegetariskt, men kapseln innehåller troligtvis gelatin.
På förpackningar kan det istället för synefrin stå pomerans, synephrine, bitter orange, citrus aurantium (det latinska namnet på pomerans), Neroli, Chongcao eller Seville orange. De är alla synefrin.
Verkar inte Helsingörspiller vara något för dig? Titta runt på sajten så kanske du hittar något som passar dig bättre, lycka till!

Saknar du en fråga? Hör av dig!

Passar dig som:
 • Vill öka fettförbränningen
 • Tränar hårt, vill orka mer
 • Behöver mer energi
Köp i stället
Mest lästa

Bantningspiller som fungerar


Filosofier


Dieter


Bantningspiller


Bantningspiller A-G


Bantningspiller H-Z


Detoxkurer


Bantningsmedel


Måltidsersättningar


Viktklubbar


Fördjupning


Viktvägvisaren

Populära artiklar