Skip to main content
Viktvagvisaren

Vanefist Neo

”Svindyrt kombopiller”

Vanefist Neo
varning
vetenskaplighet
b6.png
styrka
b7.png
Utan-bieffekter
b9.png
Foretagets-rykte
b1.png
Villkor-garantier
b1.png
 
1-10-combine
varning
vetenskaplighet
b6.png
styrka
b7.png
Utan-bieffekter
b9.png
Foretagets-rykte
b1.png
Villkor-garantier
b1.png
 
1-10-combine
Vanefist Neo innehåller ingredienser som fungerar. Företaget bakom är dock känt för att behandla sina kunder dåligt, och även i detta fall verkar reklamen vara full av lögner. Därför varnar vi för Vanefist Neo. Köp i stället bantningspiller med i princip samma ingredienser från välrenommerade svenska företag, såsom Lepigen Superstrong, Bodyfat Burner Night och Burn X10. Dessa kostar även betydligt mindre än Vanefist Neo.

Vanefist Neo innehåller extrakt från bland annat Garcinia Cambogia, Gröna Kaffebönor och Yerba Mate. Både Garcinia Cambogia och Gröna Kaffebönor har visat sig leda till viktminskning i tester, och Yerba Mate ska vara allmänt bra för kroppen.

Vanefist Neo är väldigt mycket dyrare än andra piller med i princip samma ingredienser, över 1500 kr för en månadsförbrukning. Annonsen är full av stavfel och av påståenden som uppenbarligen är lögnaktiga. Med lite googlande hittar man samma annons i andra länder där man behållit ”citaten” från nöjda kunder och bilderna, men bytt ut namnen. Den svenska annonsens ”Amanda Svartén” blir till ”Andrea López” i Spanien, ett vanligt trick för att lura sina kunder.

Med tanke på övriga tecken så kan vi inte utesluta att även ingredienserna i Vanefist Neo är en bluff.

Frågor och svar om Vanefist Neo

De viktigaste ingredienserna i Vanefist Neo är Garcinia Cambogia, Gröna Kaffebönor och Yerba Mate.

 • Både Garcina Cambogia och Gröna Kaffebönor hämmar kroppens nedbrytning av kolhydrater, så att de går rakt igenom kroppen i stället för att lagras.
 • Garcinia Cambogia ser även till att de kolhydrater som kommer in i kroppen lagras som glykogen i musklerna, så att kroppen tror att den är mätt.
 • Yerba Mate är en ört som traditionellt anses vara bra för kroppen, men jag har inte hittat några belägg för att den hjälpt någon att gå ner i vikt.
 • Övriga ingredienser i Vanefist Neo är Tiamin, Niacin, vilka båda är vanliga B-vitaminer, extrakt av växten ”Litet Tjockblad” (Bacopa monnieri på latin) som sägs hjälpa vid astma och epilepsi, samt C-vitamin. Alla dessa är nyttiga att få i sig, men har ingen koppling till viktminskning.

Här kan du läsa mer om de olika ingredienserna:
Gröna Kaffebönor
Garcinia Cambogia

Företaget bakom Vanefist Neo är känt för att behandla sina kunder dåligt och därför varnar vi för pillret. Köp i stället ett annat piller med i princip samma aktiva ingredienser, såsom Lepigen Superstrong, Bodyfat Burner Night och Burn X10 som säljs av välrenommerade svenska företag.

Nej, verkligen inte. De annonser vi sett har alla tecken på att företaget inte är att lita på. Dålig svenska, överdrivna påståenden. Företaget bakom Vanefist Neo är även känt för att behandla sina kunder dåligt och därför varnar vi för pillret. Köp i stället ett annat piller med i princip samma aktiva ingredienser, såsom Lepigen Superstrong, Bodyfat Burner Night och Burn X10 som säljs av välrenommerade svenska företag.
Ja, ingredienserna Garcinia Cambogia och Gröna Kaffebönor fungerar, men de övriga har ingen bevisad koppling till viktminskning.
Garcinia Cambogia
Garcinia Cambogia och dess aktiva ämne HCA har visat sig ge både viktminskning och andra positiva effekter. Utsöndringen av nöjdhets-hormonet serotonin ökar och blodvärdena förbättras. HCA fungerar dock endast i tillräckligt höga doser. En studie på 1500 mg HCA/dag visade ingen effekt, men däremot en studie på 2800 mg HCA/dag gav fantastiska resultat: viktminskning, minskade hungerkänslor och förbättrade blodvärden.

2800 mg HCA/dag i 8 veckor gav enligt den studien följande resultat:

 • -4,5 kg mot placebogruppens -1,6 kg
 • +45% serotoninnivå, mot placebogruppens +11%
 • -4% matintag, mot placebogruppens +3%
 • -37% serumleptin, mot placebogruppens +0,3% (serumleptin är kopplat till genen för fetma)
 • Betydlig förbättring av kolesterolvärden och blodfetter

Detta säger de vetenskapliga studierna:

 • En metastudie (som sammanfattar resultaten av andra studier) visar att HCA ökar produktionen av serotonin, minskad aptit, ökad fettnedbrytning, förbättrade blodfettnivåer och viktnedgång.
 • En 12-veckors studie på 89 lätt överviktiga kvinnor som fick 1200 mg HCA per dag samt instruktioner att bara äta 1200 kcal/dag, gav som resultat att HCA-gruppen gick ner 3,7 kg mot för placebogruppens 2,4 kg. HCA-gruppen upplevde inte minskad hunger.
 • I en dubbelblindstudie fick 135 testpersoner 1500 mg HCA per dag eller placebo, samtidigt som de fick instruktioner att äta en kost med mycket fibrer och få kalorier. Båda grupperna gick ner 3-4 kg i vikt men det var ingen statistiskt signifikant skillnad mellan HCA-gruppen och placebogruppen. Slutsatsen är att 1500 mg HCA är för lite för att ge en effekt, i alla fall i samband med bantning.
 • En dubbelblindstudie på 42 bukfeta testpersoner som fick HCA eller placebo i 12 veckor, visade att de som fått i sig HCA fick minskad mängd bukfett jämfört med placebo. Ingen större skillnad i BMI eller vikt observerades dock.
 • En djurstudie på feta möss visade att möss som får HCA äter mindre, vägde mindre och fick minskad mängd inflammationer, oxidativ stress och insulinresistens.
 • I en studie med 82 frivilliga fick testpersonerna 2800 mg HCA per dag, samt instruktioner att äta 2 000 kcal/dag samt promenera i 30 minuter, 5 gånger i veckan. Efter 8 veckor hade HCA-gruppen gått ner 5% av sin kroppsvikt (4,5 kg) jämfört med referensgruppens 1,9% (1,6 kg). Dessutom fick HCA-gruppen betydligt bättre kolesterolnivåer och högre serotonin-nivåer (en ökning på 49% mot referensgruppens 11%). HCA – gruppen fick dessutom minskad aptit och lämnade kvar 4% av maten på tallriken, medan placebogruppen ökade sitt matintag med 3%. Intressant var även att HCA-gruppen fick sänkta nivåer serumleptin, vilket är en biomarkör för den gen som ger fetma (-37% mot för kontrollgruppens +0,3%)

Gröna Kaffebönor
En studie av American Chemical Society visade att överviktiga försökspersoner går ner cirka 10% av sin kroppsvikt på 22 veckor med gröna kaffebönor. Två timmar efter måltid var blodsockret 31% lägre i gruppen som ätit extrakt av gröna kaffebönor, jämfört med placebogruppen. Läs mer om studien här.

2012 gjordes en dubbelblindstudie på 16 överviktiga män och kvinnor med extrakt av gröna kaffebönor, kallat ”CGA”. Sex veckor i taget fick de 700 mg CGA eller 1050 mg CGA, med placebo några veckor emellan. Därmed blev de sin egen kontrollgrupp. De fick inga råd om diet eller motion. Deltagarna tappade i snitt 7,7 kg – vissa gick ner 3 kg, andra gick ner 12 kg. I snitt gick de ner 10,5% i kroppsvikt och 16% i kroppsfett. Deltagarna gick ner lite mer i vikt av den högre dosen CGA, men skillnaden var inte signifikant i jämförelse med placebo.

Ph.D Erling Thom, en doktor i klinisk farmakologi, har gjort fyra studier på klorogensyra med följande resultat:

 • Den första studien var öppen (d.v.s. inte dubbelblind) och visade att blodsockret sänktes 10-20% av extrakt av gröna kaffebönor. Försökspersonerna gick ner i snitt 1,5 kg på 6 veckor. Ingen diet eller träning ändrades.
 • Den andra studien var dubbelblind och försökspersonerna fick följa en diet samtidigt som de åt klorogensyra. På 60 dagar gick klorogensyra-gruppen ner i snitt 5,0 kg jämfört med 2,4 kg i kontrollgruppen.
 • Den tredje studien lät försökspersonerna fasta 8 timmar, sedan dricka antingen ett glas vatten med socker, ett glas snabbkaffe med klorogensyra och socker, ett glas snabbkaffe med socker, eller ett glas koffeinfritt snabbkaffe. Blodsockret mättes varje kvart. Resultaten var att sockervattnet, kaffet och koffeinfria kaffet gav liknande resultat på blodsockerkurvan medan klorogensyran gav en blodsockerkurva som var 10% lägre än de andras.
 • Den fjärde studien var öppen och gav 50 måttligt överviktiga (BMI mellan 25 och 30) CoffeeSLENDER, ett snabbkaffe med klorogensyra. De drack 3 portioner och fick inga råd om diet eller motion. Försökspersonerna gick ner i snitt 5,4 kg på 3 månader. Eftersom det var en öppen studie, kan det förekomma placeboeffekt.

En japansk studie på personer med högt blodtryck visade att extrakt av gröna kaffebönor sänkte blodtrycket något. Den studien undersökte inte ifall det gav viktminskning.

Övriga ingredienser
Vanefist Neo innehåller även Tiamin, Niacin (vanliga B-vitaminer), extrakt av växten ”Litet Tjockblad” (Bacopa monnieri på latin) som sägs hjälpa vid astma och epilepsi, samt C-vitamin. Dessa ämnen må vara nyttiga, men har ingen koppling till viktminskning.

Företaget bakom Vanefist Neo är känt för att behandla sina kunder dåligt och därför varnar vi för pillret. Köp i stället ett annat piller med i princip samma aktiva ingredienser, såsom Lepigen Superstrong, Bodyfat Burner Night och Burn X10 som säljs av välrenommerade svenska företag.
Inga biverkningar har hittats i de tre vetenskapliga studierna.

Bantningspiller rekommenderas aldrig till dem under 18 år, gravida eller ammande eftersom man inte studerat hur de kan påverkas av ingredienserna.

Att motionera är alltid bra, men det är inget krav för att Vanefist Neo ska fungera.

När du går ner i vikt är alltid en del av den förlorade vikten fett, en del är muskler. Studier har visat att om man tränar under tiden som man går ner i vikt, kommer man tappa större andel fett och därmed bevara större andel muskelmassa.
Nej. Du kan äta precis som vanligt.
 • Flera ingredienser som visar på viktnedgång
 • Naturliga ingredienser, inga kemikalier eller tillsatsämnen
Företaget bakom Vanefist Neo är känt för att inte behandla sina kunder väl och därför varnar vi för pillret. Köp i stället ett annat piller med i princip samma aktiva ingredienser, såsom Lepigen Superstrong, Bodyfat Burner Night och Burn X10 som säljs av välrenommerade svenska företag.
Vanefist Neo är en fettförbrännare. Andra fettförbrännare som vi kan rekommendera är Lepigen Superstrong, Bodyfat Burner Night och Burn X10.


Det finns dock åtta olika grupper av bantningspiller:

Piller som ökar kroppens fettförbränning

Piller som minskar hungern

Piller som hämmar fettcellernas tillväxt

Piller som blockerar fettet i maten

Piller som blockerar kolhydraterna i maten

Piller som sänker GI-värdet

Piller som ökar energinivåerna och orken i träningen

Piller som omvandlar fett till muskler

Just nu finns kombinationserbjudandet Viktminskning Intensiv med 7 produkter; 2 burkar med fettförbrännaren Burn X10, 4 burkar av måltidsersättningen Diet Shake och en burk Omega-3. Klicka här för att komma till erbjudandet.

Vilket ska man då välja? Läs vår guide till att hitta det bantningspiller som passar just dig bäst här!

Företaget bakom Vanefist Neo är känt för att behandla sina kunder dåligt och därför varnar vi för pillret. Köp i stället ett annat piller med i princip samma aktiva ingredienser, såsom Lepigen Superstrong, Bodyfat Burner Night och Burn X10 som säljs av välrenommerade svenska företag.

Enligt deras webbsida når du kundtjänst på deal4yousite.com eller genom att ringa +46 84 200 29 49.
Enligt deras webbsida når du kundtjänst på deal4yousite.com eller genom att ringa +46 84 200 29 49.

Försändelsen kostar drygt 1500 kr.

Vill du ha ett bantningspiller med i princip samma ingredienser för en bråkdel av priset så tipsar vi om Lepigen Superstrong, Bodyfat Burner Night och Burn X10.
Denna information har vi inte hittat, så läs på förpackningen ifall du trots våra varningar väljer att köpa Vanefist Neo.
Då Vanefist Neo ökar fettförbränningen kan den gärna kombineras med ett kosttillskott som dämpar hungern, såsom Diet Fiber.

Följer du en sund diet och tränar kommer du att gå ner i vikt fortare än om du enbart tar Vanefist Neo.

När det kommer till kritan så handlar det om att du ändrar dina vanor så att du inte vår upp i vikt igen.

Verkar inte Vanefist Neo vara något för dig? Titta runt på sajten så kanske du hittar något som passar dig bättre, lycka till!
Saknar du en fråga? Hör av dig!
Passar dig som:
 • Litar på skumma företag
 • Vill ha ett kombopiller
Köp i stället
Mest lästa

Bantningspiller som fungerar


Filosofier


Dieter


Bantningspiller


Bantningspiller A-G


Bantningspiller H-Z


Detoxkurer


Bantningsmedel


Måltidsersättningar


Viktklubbar


Fördjupning


Viktvägvisaren

Populära artiklar